“ Red Hof ter Linden”, vertegenwoordigd door het boscomité, is een initiatief van bewoners van ’s-Gravenwezel en Schilde die begaan zijn met de natuur. Op 28 oktober 2008 diende projectontwikkelaar Guy Sels een aanvraag in voor een gated community achter de Eekhoornlaan en Buizerdlaan van ’s-Gravenwezel t.t.z. een omheinde gemeenschap met 28 woningen en 1 toegang. `
Hierdoor dreigt een gezond stuk bos van +/-8 ha verkaveld te worden, gelegen in één van de laatste grote stukken groen die de gemeente nog bezit en kadastraal bekend onder de naam Hof ter Linden.

Op 16 februari 2009 werd de aanvraag van het woonpark Hof ter Linden verworpen door het Schepencollege, nadat er meer dan 1000 bezwaarschriften waren ingediend op de gemeente.

Op 18 maart 2009 ging NV Sefaco in beroep, waarbij nu het dossier beland is bij de Bestendige Deputatie, die de komende weken een uitspraak gaat doen.

Met meer dan 3000 ingeschrevenen op de petitielijst menen we dat de meerderheid van de bevolking achter ons staat. We hopen dat zowel de Lokale, Provinciale en Vlaamse Overheid deze boodschap heeft begrepen en gaat voor "het behoud van het bos". We danken nogmaals de bevolking voor de steun en vertrouwen in ons.